Dėl teisės į socialinį būstą

2015-05-26 nutarimas Nr. KT16-N10/2015 bylos Nr. 7/2013

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMO NR. 670 „DĖL METINIŲ PAJAMŲ IR TURTO DYDŽIŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA TEISĖ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMĄ, NUSTATYMO“ NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2015-05-26, Nr. 8081

Dokumento tekstas: