LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, teisinių pasekmių

2011-01-31 nutarimas bylos Nr. 3/2009-24/2009-37/2009-1/2010-3/2010-4/2010-5/2010-11/ 2010-17/2010-26/2010- 45/2010-57/2010-58/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.103 STRAIPSNIO (2006 M. SPALIO 17 D. REDAKCIJA) 3 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO (2006 M. SPALIO 17 D., 2009 M. LAPKRIČIO 19 D. REDAKCIJOS) 3 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 14-602

Dokumento tekstas: