LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybinių pensijų sumažinimo pratęsimo

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m.gegužės 14 d.

TEISINIS REGULIAVIMAS, KURIUO PRATĘSTAS SUMAŽINTŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ MOKĖJIMAS, NEPRIEŠTARAVO KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymai, priimti 2011 m. gruodžio 20 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d., neprieštaravo Konstitucijai. Šiais įstatymais dvejiems metams buvo pratęstas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas kariams ir pareigūnams, mokslininkams, teisėjams ir kitiems asmenims.

Konstitucinis Teismas nagrinėjo keturis Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymus. Pareiškėjas ginčijo minėtų įstatymų atitiktį Konstitucijai dėl to, kad sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jais buvo pratęstas 2012–2013 m., nors kai kurioms kitoms išmokoms, pavyzdžiui, valstybinėms socialinio draudimo pensijoms, šis terminas pratęstas nebuvo ir jos sumažintos mokėtos tik iki 2011 m. pabaigos. Pareiškėjo teigimu, tokiu teisiniu reguliavimu buvo pažeisti konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo principai.

Savo ankstesniuose nutarimuose Konstitucinis Teismas jau yra konstatavęs, kad valstybinės pensijos savo prigimtimi ir pobūdžiu skiriasi nuo valstybinio socialinio draudimo senatvės ir kitų valstybinio socialinio draudimo pensijų. Valstybinės pensijos yra mokamos iš valstybės biudžeto ir  skiriamos už atliktą tarnybą ar nuopelnus valstybei. Šių pensijų gavimas siejamas ne su nustatyto dydžio pensijų socialinio draudimo įmokomis, o su atitinkamu asmens statusu ir laikytinos papildoma socialinės apsaugos priemone.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas valstybinių pensijų skyrimą, turi platesnes teises nei reguliuodamas valstybinio socialinio draudimo pensijas (senatvės, netekto darbingumo ir kt.). Valstybinių pensijų skyrimo sąlygos gali būti labai įvairios ir priklausyti nuo tarnybos ypatumų, ekonominių valstybės išgalių. Esant itin sunkiai ekonominei padėčiai, įstatymų leidėjas valstybines pensijas gali mažinti labiau nei senatvės, netekto darbingumo ir kitas pensijas.

Šiandien paskelbtame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad dėl valstybės sunkios ekonominės padėties sumažintos valstybinės pensijos galėjo būti mokamos ilgiau nei valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepažeidžiat Konstitucijoje įtvirtintų proporcingumo, teisingumo, lygiateisiškumo principų.

Konstitucinis Teismas išaiškino, kad konstitucinė valstybės pareiga atkurti sumažintas pensijas negali būti suprantama kaip pareiga iš karto atkurti visų pensijų dydžius. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į valstybės ekonomines išgales ir prisiimtus įsipareigojimus, gali ne vienu metu atkurti valstybinių ir valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų, kurios yra skirtingos pagal prigimtį ir pobūdį, dydžius, buvusius iki jų sumažinimo.