Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2015 m. gegužės 8 d. Nr. 2B-28
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Egidijui Šileikiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 8/2015 pagal pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-8/2015 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 24 d. rezoliucija „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas               Dainius Žalimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Egidijus Šileikis

2015 m. gegužės 8 d.