Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2015 m. gegužės 7 d. Nr. 2B-26
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 7/2015 pagal pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą Nr. 1B-9/2015 ištirti, ar:

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis (2013 m. gegužės 9 d. redakcija) tiek, kiek nustatyta, kad teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi apdraustieji, kurie tik baigę atitinkamą mokyklą tapo apdraustaisiais asmenimis per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalies nuostatai „Valstybė saugo ir globoja <...> motinystę“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, konstituciniam teisinės valstybės principui;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 38.4 punktas (2013 m. spalio 23 d. redakcija) tiek, kiek nustatyta, kad teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi apdraustieji, kurie tik baigę atitinkamą mokyklą tapo apdraustaisiais asmenimis per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalies nuostatai „Valstybė saugo ir globoja <...> motinystę“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas       Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

 

Danutė Jočienė

2015 m. gegužės 7 d.