LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl mokymosi laiko įskaitymo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m.gegužės 6 d.

VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ LAIKO PENSIJAI SKIRTI TEISINIS REGULIAVIMAS NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatos, kuriomis reglamentuojamas mokymosi tam tikrose mokyklose laiko įskaitymas į pareigūnų ir karių tarnybos laiką pensijai skirti, neprieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas nagrinėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą, kuriame ginčijama tai, kad yra nustatytas skirtingas tarnybos laiko pensijai skirti (tarnybos stažo) apskaičiavimo teisinis reguliavimas vidaus reikalų sistemos ir Valstybės saugumo departamento pareigūnams, nors jų teisinė padėtis yra vienoda. Į Valstybės saugumo departamento pareigūnų tarnybos laiką pensijai skirti buvo įskaitomas mokymosi laikas aukštosiose policijos (vidaus reikalų) mokyklose po 1995 m. sausio 1 d., o į vidaus reikalų sistemos pareigūnų – tik iki 1995 m. sausio 1 d.

Konstitucinis Teismas išaiškino, kad įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją nustatydamas tarnybos laiko, būtino vidaus reikalų sistemos pareigūnų valstybinei pensijai skirti, teisinį reguliavimą. Atsižvelgiant į reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui, konstituciškai pagrįstą tikslą valstybei ypač reikšmingu laikotarpiu užtikrinti tam tikras specifines funkcijas vykdančių statutinių valstybės institucijų veiklą ir skatinti atitinkamos kvalifikacijos asmenis stoti į tarnybą šiose institucijose, gali būti nustatomas ir skirtingos atskirų institucijų pareigūnų pensijų skyrimo sąlygos. Konstitucinis Teismas pripažino, kad šiuo atveju statutinės valstybės institucijos – Valstybės saugumo departamento pareigūnų skatinimas, įskaitant į tarnybos laiką pensijai skirti ir mokymosi aukštosiose policijos (vidaus reikalų) mokyklose laiką po 1995 m. sausio 1 d., yra konstituciškai pagrįstas.

Byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.