Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl sutikimo atšaukti prašymą

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO ATŠAUKTI PRAŠYMĄ

2015 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-21
Vilnius


2015 m. balandžio 16 d. Konstituciniame Teisme buvo gautas pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 1B-5/2015 „
ištirti, ar 2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1821 (Žin., 2011, Nr. 160-7573) ir 2012 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-92 (Žin., 2012, Nr. 155-7985) tiek, kiek Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo galiojimo terminas valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinių karių ir pareigūnų pensijų įstatymą, pratęstas 2012 ir 2013 metams, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo ir proporcingumo principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininko 2015 m. balandžio 16 d. potvarkiu Nr. 2B-16 „Dėl prašymo išankstinio tyrimo“ dėl šio prašymo pavesta atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus.

2015 m. balandžio 22 d. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. raštas Nr. I-6688-815/2015, kuriame nurodoma, kad pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas, Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, atšaukia minėtą savo prašymą.

Konstitucinio Teismo įstatymo 68 straipsnyje nustatyta, kad, Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai gali atšaukti jį padavusi institucija tol, kol ta byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje.

Byla pagal prašymą Nr. 1B-5/2015 nėra paskirta nagrinėti Konstitucinio Teismo posėdyje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13, 68 straipsniais,

s u t i n k u, kad būtų atšauktas pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 1B-5/2015 „ištirti, ar 2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1821 (Žin., 2011, Nr. 160-7573) ir 2012 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-92 (Žin., 2012, Nr. 155-7985) tiek, kiek Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo galiojimo terminas valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinių karių ir pareigūnų pensijų įstatymą, pratęstas 2012 ir 2013 metams, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, lygiateisiškumo, teisingumo ir proporcingumo principams“.

 

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas