Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. balandžio 30 d.  Nr. 2B-20
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2015 m. gegužės 11 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-9/2015 ištirti:

– „ar 2013 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 181, 183, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo Nr. XII-284 7 straipsniu pakeista Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis (Žin., 2013, Nr. 54-2689) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi asmuo, kuris iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios tapo apdraustuoju tik baigęs atitinkamą mokyklą per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalies nuostatai, kad valstybė saugo ir globoja motinystę, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. l13-5646) 1.11 punktas ta apimtimi, kuria Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 38.4 punkte nustatyta, kad teisę gauti motinystės pašalpą turi asmenys, jeigu jie tik baigę atitinkamą mokyklą tapo apdraustaisiais asmenimis per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalies nuostatai, kad valstybė saugo ir globoja motinystę, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, taip pat konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas                          Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Danutė Jočienė

2015 m. balandžio 30 d.