Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. balandžio 27 d.  Nr. 2B-19
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Egidijui Šileikiui iki 2015 m. gegužės 11 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-8/2015 „ištirti, ar 2015 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimta Rezoliucija „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ (Nr. XII-1560) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 ir 76 straipsniams bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, konstituciniams teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo principams“.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Algirdas Taminskas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Egidijus Šileikis

2015 m. balandžio 27 d.