Dėl bylos nutraukimo

2012-12-19 sprendimas bylos Nr. 43/2009

DĖL BYLOS PAGAL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 153 STRAIPSNIO 2 DALIES 11 PUNKTAS (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 152-7779

Dokumento tekstas: