Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl tėvystės pašalpų apmokestinimo

2012-12-14 nutarimas bylos Nr. 35/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO (2002 M. LIEPOS 2 D., 2008 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 149-7634

Dokumento tekstas: