LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. sausio 16 d.

 PAREIŠKĖJUI GRĄŽINTAS PRAŠYMAS IŠTIRTI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYME ĮTVIRTINTO TEISINIO REGULIAVIMO ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI            

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui – Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti tiek, kiek jis nurodė, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjas abejojo ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai iš esmės tiek, kiek pagal jį prie neapmokestinamųjų pajamų nepriskiriamas pagal sutartį iš tėvo gautas išlaikymas vaikui, jeigu šios pajamos yra gautos iš tėvo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje. Pareiškėjas iš esmės teigė, kad išlaikymas vaikui iš viso negalėtų būti priskiriamas prie gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų. Pareiškėjas nurodė ir tai, kad, jo nuomone, įstatymų leidėjas, ginčijamu teisiniu reguliavimu prie pajamų, apmokestinamų gyventojų pajamų mokesčiu, priskyręs pagal sutartį iš tėvo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje, gautą išlaikymą vaikui, kartu nepagrįstai iš vaikų, gaunančių išlaikymą, išskyrė vieną vaikų grupę – tuos, kurių išlaikymui gaunamos pajamos iš tėvų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose, taip pat nepagrįstai diferencijavo vaiko išlaikymui gaunamas pajamas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai pagrįsti, todėl jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų.