Dėl ligos pašalpų skyrimo ir mokėjimo

2012-10-31 nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMU NR. 86 PATVIRTINTŲ LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATŲ 61 PUNKTO (2006 M. RUGSĖJO 27 D., 2009 M. BALANDŽIO 8 D., 2009 M. RUGPJŪČIO 26 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, ŠIŲ NUOSTATŲ 68 PUNKTO (2006 M. RUGSĖJO 27 D., 2008 M. SAUSIO 16 D., 2008 M. RUGPJŪČIO 27 D., 2012 M. RUGPJŪČIO 21 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIUI (2000 M. GRUODŽIO 21 D., 2007 M. GRUODŽIO 4 D. REDAKCIJOS)

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 127-6406

Dokumento tekstas: