LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo rinkimų rezultatų vienmandatėje apygardoje pripažinimo negaliojančiais

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 26 d. išvada

DĖL SEIMO RINKIMŲ REZULTATŲ VIENMANDATĖJE APYGARDOJE PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS

Santrauka

Šią konstitucinės justicijos bylą inicijavo Respublikos Prezidentė, pateikusi paklausimą dėl išvados, ar per 2012 m. Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Respublikos Prezidentė siekė išsklaidyti abejones dėl to, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2012 m. spalio 21 d. sprendimais, kuriais nuspręsta 2012 m. spalio 14 d. rinkimų rezultatus vienmandatėje Zarasų–Visagino rinkimų apygardoje pripažinti negaliojančiais, nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas.

Išvadoje konstatuota, kad iš bylos medžiagos matyti, jog kandidatas į Seimo narius R. Podolskis ir su juo susiję asmenys rinkimų agitacijos laikotarpiu įvairiose Zarasų rajono vietose per šventes papirkinėjo rinkėjus, skatindami juos balsuoti už R. Podolskį. Draudimas papirkinėti rinkėjus rinkimų agitacijos laikotarpiu ir balsavimo dieną buvo masiškai ir sistemingai pažeidžiamas, taigi VRK nustatyti tokių pažeidimų faktai pagrįstai įvertinti kaip šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies pažeidimai.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad masinis ir (arba) sisteminis rinkėjų ar rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimas, inter alia dovanomis ar kitokiu atlyginimu, skatinant dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą, vykstant rinkimų procesui laikytinas šiurkščiu demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų, inter alia rinkimų proceso sąžiningumo ir skaidrumo, principų pažeidimu. Tokie rinkimų principų pažeidimai sudaro prielaidas pagrįstai abejoti rinkimų rezultatų legitimumu ir teisėtumu, taigi gali apriboti arba išvis paneigti Tautos aukščiausios suverenios galios raišką per Tautos atstovybę – Seimą, todėl preziumuotina, kad jie savaime laikytini turinčiais esminę įtaką rinkimų rezultatams. Ši prezumpcija gali būti paneigta VRK įvertinus kitas konkrečias rinkimų proceso aplinkybes, turinčias reikšmės rinkimų rezultatų nustatymui. Kaip konstatuota Konstitucinio Teismo išvadoje, iš šios bylos medžiagos matyti, kad tokių aplinkybių, kurios paneigtų prezumpciją, jog VRK nustatyti šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies pažeidimai turėjo esminę reikšmę rinkimų rezultatams, nėra.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad, nustačiusi šiurkščius Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies pažeidimus penkiolikos dienų iki rinkimų laikotarpiu, balsavimo dieną ar nustatydama rinkimų rezultatus, VRK, siekdama užtikrinti, kad nebūtų iškreipta tikroji rinkėjų valia, pagal Seimo rinkimų įstatymą galėjo imtis tik griežčiausios priemonės – rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Iš bylos medžiagos matyti, kad VRK tokius pažeidimus nustatė tą pačią dieną, kai buvo nustatomi Seimo rinkimų rezultatai, taigi ji neturėjo jokios kitos priemonės užtikrinti, kad Seimo rinkimuose Zarasų–Visagino rinkimų apygardoje nebūtų iškreipta tikroji rinkėjų valia.

Konstitucinis Teismas pateikė išvadą, kad VRK 2012 m. spalio 21 d. sprendimais, kuriais 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų rezultatai vienmandatėje Zarasų–Visagino rinkimų apygardoje pripažinti negaliojančiais, Seimo rinkimų įstatymas nebuvo pažeistas.