Dėl Seimo rinkimų rezultatų vienmandatėje apygardoje pripažinimo negaliojančiais

2012-10-26 išvada bylos Nr. 14/2012

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS PAKLAUSIMO, AR PER 2012 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 125-6285

Dokumento tekstas: