Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės naudotis žemės sklypu suteikimo Vilniaus miesto tarybai

2012-10-11 nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LIEPOS 30 D. NUTARIMO NR. 895 "DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ SUTEIKIMO NAUDOTIS VILNIAUS MIESTO TARYBAI" 1.3 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 6 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 120-6031

Dokumento tekstas: