Dėl teismo įgaliojimų sušvelninti ATPK nustatytą sankciją

2012-09-25 nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 30-1 STRAIPSNIO 2 DALIES (2007 M. GRUODŽIO 13 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 113-5737

Dokumento tekstas: