Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

2012-09-13 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKŲ ĮSTATYMO 87 STRAIPSNIO 2, 3, 4 DALYS, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 3 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 108-5472

Dokumento tekstas: