Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos netekus maitintojo dydžio nustatymo

2015-04-16 nutarimas Nr. KT13-N7/2015 bylos Nr. 11/2013

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. NUTARIMU NR. 795 (2008 M. VASARIO 13 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTŲ EISMO ĮVYKIO METU PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO IR DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TAISYKLIŲ 9, 11 PUNKTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMU NR. 650 PATVIRTINTO DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO 6.1 PUNKTO (2008 M. GRUODŽIO 3 D. REDAKCIJA) NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO ĮSTATYMUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIAM KODEKSUI

Paskelbta: TAR, 2015-04-16, Nr. 5851

Dokumento tekstas: