Dėl pensijų fonduose kaupiamų pensijų įmokų dydžio sumažinimo

2012-06-29 nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMO, JO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 78-4063

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: