LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. balandžio 15 d.

ATSISAKYTA NAGRINĖTI SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO NUOSTATOS ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atsisakė nagrinėti Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis (2012 m. birželio 12 d., 2013 m. birželio 27 d. redakcijos), kurioje įtvirtintas vadinamasis suskystintų gamtinių dujų terminalo priedas, neprieštarauja (neprieštaravo) Konstitucijai.

Sprendime konstatuota, kad Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies (2012 m. birželio 12 d. redakcija) atitiktis Konstitucijai yra ištirta Konstitucinio Teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutarime, kuriame ši įstatymo norma pripažinta neprieštaravusia Konstitucijai.

Dėl Seimo narių grupės prašymo ištirti šiuo metu galiojančios Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies (2013 m. birželio 27 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai sprendime konstatuota, kad šioje įstatymo normoje įtvirtintas teisinis reguliavimas tiek, kiek jį ginčija pareiškėja, yra tapatus tam, kurio atitiktis Konstitucijai jau yra įvertinta Konstitucinio Teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutarime.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą tai, kad prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas, yra pagrindas atsisakyti nagrinėti šį prašymą.