Dėl religinių bendrijų nuosavybės teisių atkūrimo

2012-06-19 nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRIJŲ TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO TVARKOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 70-3612

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: