Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl baudžiamosios atsakomybės už artimojo giminaičio ar šeimos nario nužudymą arba sunkų sveikatos sutrikdymą

2012-06-04 nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 129 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTO (2008 M. BIRŽELIO 12 D. REDAKCIJA), 135 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTO (2008 M. BIRŽELIO 12 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 64-3246

Dokumento tekstas: