Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2012-05-30 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 129 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTAS (2008 M. BIRŽELIO 12 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 62-3128

Dokumento tekstas: