Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl žymėjimo balsavimo biuleteniuose balsuojant Seime

2012-05-02 nutarimas bylos Nr. 2/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 117 STRAIPSNIO 6 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2008 M. LAPKRIČIO 17 D. NUTARIMO NR. XI-1 „DĖL A. VALINSKO IŠRINKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKU“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 115 STRAIPSNIO 6 DALIAI, 136 STRAIPSNIO 3 DALIAI, 139 STRAIPSNIO 2 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 52-2583

Dokumento tekstas: