Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo, jo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2012-04-25 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR ĮSTATYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI 2012 METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAI, TAIP PAT SU JAIS SUSIJĘ ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 50-2487

Dokumento tekstas: