Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2012-04-12 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO (NR. 1B-4/2012) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMUI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 45-2197

Dokumento tekstas: