Dėl prašymo grąžinimo

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. balandžio 7 d.

PAREIŠKĖJUI GRĄŽINTAS PRAŠYMAS IŠTIRTI VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMĄ IR LĖŠŲ ADMINISTRAVIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMAMS

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui – Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą ištirti tiek, kiek jis nurodė, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir Šilumos ūkio, Energetikos įstatymų nuostatoms.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai pagrįsti, todėl jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų. Pažymėta, kad pareiškėjo patenkintame nagrinėtoje civilinėje byloje ieškovo pateiktame prašyme kreiptis į Konstitucinį Teismą išdėstyti argumentai dėl ginčijamų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimą ir lėšų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų atitikties Konstitucijai ir įstatymams taip pat negalėtų būti vertinami kaip teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjo abejones dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai ir įstatymams. Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad pareiškėjo prašymas neatitinka ir kai kurių kitų Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų.