Dėl prašymo grąžinimo

2015-04-07 sprendimas Nr. KT11-S5/2015

DĖL PAREIŠKĖJO – VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMĄ IR LĖŠŲ ADMINISTRAVIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMAMS GRĄŽINIMO
Dokumento tekstas: