Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl įstatymų nuostatų, kuriomis reguliuojami su rinkimų užstato sumokėjimu, kandidatų deklaracijų pateikimu, rinkimų slenksčio pasiekimu, sutarties su politinės kampanijos iždininku sudarymu ir valstybės biudžeto lėšų politinėms partijoms paskirstymu susiję santykiai

2012-03-29 nutarimas bylos Nr. 21/2010-30/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO BEI FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO KAI KURIŲ NUOSTATŲ, KURIOMIS REGULIUOJAMI SU RINKIMŲ UŽSTATO SUMOKĖJIMU, KANDIDATŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMU, RINKIMŲ SLENKSČIO PASIEKIMU, SUTARTIES SU POLITINĖS KAMPANIJOS IŽDININKU SUDARYMU IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POLITINĖMS PARTIJOMS PASKIRSTYMU SUSIJĘ SANTYKIAI, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2012, Nr. 40-1973

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: