LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl konkurencijos keleivių vežimo paslaugų srityje

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. sausio 15 d.

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO NUOSTATA NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Kelių transporto kodekso 171 straipsnio 2 dalies 2 punktas, kuriame įtvirtinta savivaldybių galimybė tiesiogiai, neskelbiant konkurso, sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį su vežėju keleivinio kelių transporto viešosioms paslaugoms teikti, neprieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, perdavęs keleivių vežimo veiklos organizavimo funkcijas savivaldybėms, laikydamasis iš Konstitucijos 46 straipsnio kylančių imperatyvų, be kita ko, jame įtvirtintų ūkinės veiklos tarnavimo bendrai tautos gerovei, sąžiningos konkurencijos, vartotojų teisių apsaugos reikalavimų, Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo imperatyvo, privalo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį savivaldybės užtikrintų sąžiningos konkurencijos laisvę, vartotoju teises keleivių vežimo srityje, t. y. tai, kad vartotojai gautų kokybiškas, jų interesus atitinkančias, finansiškai prieinamas paslaugas net ir tais atvejais, kai teikti tokias paslaugas yra nenaudinga, taip pat nepaneigtų keleivių vežėjų lygiateisiškumo.

Konstitucinis Teismas išaiškino, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą savivaldybės vežėją keleivinio kelių transporto viešosioms paslaugoms teikti gali parinkti tiesiogiai sudarydamos viešųjų paslaugų teikimo sutartis įstatyme nustatytomis sąlygomis, o ne konkurso būdu, tik tais atvejais, kai reikia imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas šių paslaugų teikimas, kurio, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, vežėjai neprisiimtų arba kurį prisiimtų ne visa apimtimi, tačiau kuris yra būtinas siekiant patenkinti bendruosius interesus, taip pat tik, jeigu tokiais sprendimais nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės. Taigi, kaip pažymėjo Konstitucinis Teismas, ginčijamu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas sudarė prielaidas užtikrinti stabilų ir nenutrūkstamą bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Todėl konstatuota, kad nėra pagrindo teigti, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu pažeisti ūkinės veiklos tarnavimo bendrai tautos gerovei, sąžiningos konkurencijos, vartotojų teisių apsaugos reikalavimai, asmenų lygiateisiškumo imperatyvas.

Ši byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.