Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. kovo 31 d.   Nr. 2B-15
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2015 m. balandžio 10 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-4/2015 „ištirti, ar:

– Suskystintų gamtinių terminalo dujų įstatymo (redakcija XI-2053, Žin, 2012-06-19, Nr. 68-3466 ir redakcija XII-426, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3842) 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas reguliavimas, įtvirtindamas privalomą mokėjimą, nenustatant visų jo esminių elementų, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam valdžių padalijimo principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui ir Konstitucijos 127 straipsnio 2 ir 3 dalims, taip pat Konstitucijos 23 ir 46 straipsniams bei Konstitucijos 29 straipsniui.“

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                                                                        Dainius Žalimas

 

 

 

 

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

 

Danutė Jočienė

2015 m. kovo 31 d.