Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2015 m. kovo 20 d.   Nr. 2B-12

Vilnius


 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2015 m. kovo 27 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-3/2015) „ištirti, ar Valstybės tarnybos įstatymo (2002-04-23 redakcija; Žin., 2002, Nr. 45-1708) 23 str. (2008-12-09 redakcija; Žin., 2008, Nr. 143-5688) 2 d. tiek, kiek joje nustatyta, kad priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos, ir Valstybės tarnybos įstatymo (2002-04-23 redakcija; Žin., 2002, Nr. 45-1708) 26 str. (2008-12-09 redakcija; Žin., 2008, Nr. 143-5688) 3 d. tiek, kiek joje nustatyta, kad Valstybės tarnybos įstatymo 26 str. 1 d. 1 ir 2 p. nurodytų priemokų suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 23 str. 1 d., konstituciniam teisinės valstybės principui.“

 

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Algirdas Taminskas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Vytas Milius

2015 m. kovo 20 d.