LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės

2013-12-06 nutarimas bylos Nr. 43/2011

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.270 STRAIPSNIO 3 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 126-6421

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: