Dėl prašymo priėmimo

2013-11-13 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO-LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2013 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIME NR. XII-583 „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS PAGAL PRIĖMIMO TVARKĄ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" IŠDĖSTYTO PRAŠYMO PRIĖMIMO

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 118-5945

Dokumento tekstas: