LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
 2015 m. sausio 14 d.

PAREIŠKĖJUI GRĄŽINTAS PRAŠYMAS IŠTIRTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui – Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 36 straipsnio 6 dalies atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjo teigimu, tai, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą institucija, priėmusi viešojo administravimo aktą, bet kuriuo metu gali pati jį pakeisti ar panaikinti, neužtikrina teisinių santykių stabilumo, apibrėžtumo ir dėl to prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams. Prašyme nurodoma, kad Įstatymas yra specialus, skirtas konkrečios rūšies visuomeniniams santykiams sureguliuoti, todėl teismas negali pagal analogiją taikyti bendrųjų civilinės teisės principų, be kita ko, mažinti priteistinos sumos, atsižvelgdamas į teisinio santykio dalyvių kaltės laipsnį ir veiksmų pobūdį. Prašyme nurodoma ir tai, kad Įstatyme nėra nustatytas žalos išieškojimo terminas, kuris pagal kitus įstatymus taikomas žalos, kilusios dėl neteisėtų valstybės tarnautojų ar pareigūnų veiksmų, priteisimui. Pasak pareiškėjo, toks teisinis reguliavimas, kai nėra nustatyto žalos išieškojimo termino, yra ydingas, juo viešojo administravimo subjektui – valstybės institucijoms sudaromos sąlygos nevykdyti periodinės savo veiklos kontrolės, nustatytos Viešojo administravimo įstatyme.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė aiškių teisinių argumentų savo pozicijai dėl ginčijamos nuostatos prieštaravimo Konstitucijai pagrįsti, todėl jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų.