Nutarimai, išvados ir sprendimai1996-11-28 sprendimas, bylos Nr. 4/96
1996-11-23 išvada, bylos Nr. 15/96
1996-11-20 nutarimas, bylos Nr. 2/96
1996-10-22 sprendimas, bylos Nr. 7/96
1996-09-25 nutarimas, bylos Nr. 16/95
1996-05-29 sprendimas, bylos Nr. 1/96
1996-05-22 nutarimas, bylos Nr. 14/95
1996-04-18 nutarimas, bylos Nr. 12/95
1996-03-15 nutarimas, bylos Nr. 13 /95