Nutarimai, išvados ir sprendimai1995-09-21 sprendimas, bylos Nr. 5/95
1995-07-05 sprendimas, bylos Nr. 8a/94
1995-05-16 nutarimas, bylos Nr. 1/95
1995-04-20 nutarimas, bylos Nr. 19/94
1995-03-14 sprendimas, bylos Nr. 24/94
1995-03-08 nutarimas, bylos Nr. 20/94-21/94
1995-01-04 sprendimas, bylos Nr. 40/94
1995-01-04 sprendimas, bylos Nr. 12/94