Nutarimai, išvados ir sprendimai dėl išaiškinimo1998-10-09 nutarimas, bylos Nr. 4/98
1998-06-01 nutarimas, bylos Nr. 11/97
1998-03-10 nutarimas, bylos Nr. 14/97
1998-01-10 nutarimas, bylos Nr. 19/97