Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Pranas Vytautas Rasimavičius (1993–1999, †2002)

Informacija atnaujinta: 2020-09-18 08:38
Pranas Vytautas Rasimavičius Gimė 1930 m. 1957 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo vieno iš Vilniaus miesto rajonų vykdomojo komiteto sekretoriumi, vėliau – teisėju, teismo pirmininku. 1966 m. baigęs aspirantūrą Vilniaus universitete, dirbo Teisės fakultete vyr. dėstytoju, Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros vedėju, Teisės fakulteto dekanu; buvo socialinių mokslų teisės krypties daktaras, profesorius. 1993–1999 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas. Mirė 2002 m.