Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Kęstutis Lapinskas (1993–1999, 2002–2011, 2008–2011 – pirmininkas)

Informacija atnaujinta: 2020-09-18 08:37
Kęstutis Lapinskas Gimė 1937 m. 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1966 m. baigė aspirantūrą Maskvos M. Lomonosovo universitete, apgynė daktaro disertaciją. 1966–1990 m. buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vyr. dėstytojas, docentas, Valstybinės teisės katedros vedėjas. 1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Konstitucijos projekto rengimo grupės narys, Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti pirmininkas. Yra Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras. 1993–1999 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas, 1999–2000 m. – Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus pirmininkas, 2000–2002 m. – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas. 2002 m. vėl paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju, šias pareigas ėjo iki 2011 m., 2008–2011 m. – Konstitucinio Teismo pirmininkas.