Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Jonas Prapiestis (1996–2005)

Informacija atnaujinta: 2020-09-18 08:41
Jonas Prapiestis Gimė 1952 m. 1975 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dėstė Baudžiamosios teisės katedroje. Buvo Teisės fakulteto prodekanas. 1982 m. baigė aspirantūrą Maskvos M. Lomonosovo universitete, apgynė daktaro disertaciją. 1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Teisinės sistemos komisijos pirmininkas, Konstitucijos projekto rengimo grupės narys. Yra Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras. 1992–1996 m. – teisingumo ministras. 1996–2005 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas.