Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Egidijus Jarašiūnas (1996–2005)

Informacija atnaujinta: 2020-09-18 08:41
Egidijus Jarašiūnas Gimė 1952 m. 1979 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo advokatu. 1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti narys. Yra Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras. 1992–1996 m. – Seimo narys. Nuo 1999 m. – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros dėstytojas; socialinių mokslų teisės krypties daktaras. 1996–2005 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas. 2010 m. paskirtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju.