Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Egidijus Bieliūnas (2011–2013)

Informacija atnaujinta: 2020-09-18 08:45
Egidijus Bieliūnas Gimė 1950 m. 1973 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1969–1974 m. dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Kriminalistikos laboratorijoje. 1977 m. baigė aspirantūrą Maskvos M. Lomonosovo universitete, apgynė daktaro disertaciją. 1977–1992 m. ir nuo 2003 m. dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedroje. 1990–1992 m. buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Juridinio skyriaus vyr. konsultantas, referentas. 1992–1994 m. – Lietuvos Respublikos ambasados Beniliukso valstybėse patarėjas konsuliniams reikalams, 1994–1996 m. – Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje patarėjas, 1996–1999 m. – Europos žmogaus teisių komisijos narys. 1999–2011 m. buvo Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas. 2011–2013 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas. 2013 m. paskirtas Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėju.