Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dainius Žalimas (2011–2021, 2014–2021 – pirmininkas)

Informacija atnaujinta: 2021-06-09 16:07
  Gimė 1973 m. gegužės 22 d. Vilniuje. 1991 m. sausio–rugpjūčio mėn. dalyvavo ginant nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Respublikos parlamentą Aukščiausiąją Tarybą nuo Sovietų Sąjungos agresijos. 1996 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (vienpakopes studijas). Nuo 1996 m. dėsto Vilniaus universitete, 2001–2003 m. dėstė Lietuvos karo akademijoje, 2002–2005 m. – Lietuvos teisės universitete (dab. Mykolo Romerio universitetas). 2001 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją. 1998–2011 m. – krašto apsaugos ministro patarėjas teisininkas. 2005–2011 m. buvo Nuolatinio arbitražo teismo narys. Nuo 2011 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės profesorius. Keleto knygų ir daugelio straipsnių tarptautinės viešosios ir konstitucinės teisės klausimais autorius. Savarankiškai ir dalyvaudamas įvairiose darbo grupėse parengė daug Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų. Yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, profesorius. 2011 m. kovo mėn. buvo paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju. 2014 m. liepos 10 d. paskirtas Konstitucinio Teismo pirmininku. 2016 m. D. Žalimui skirtas Moldovos Respublikos valstybinis apdovanojimas – garbės ordinas už svarų indėlį plėtojant ir stiprinant tarpinstitucinį Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą konstitucinio teisingumo srityje. 2018 m. vasario 15 d. valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje D. Žalimas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.