Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

PKJK IV kongreso logotipas

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso logotipas simbolizuoja glaudų konstitucinės justicijos institucijų bendradarbiavimą dalijantis vertinga patirtimi, sukaupta įgyvendinant konstitucinį teisingumą, kuris yra pagrindinis demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės garantas.

Logotipe kongreso pavadinimas harmoningai derinamas su Lietuvos valstybės vėliavos spalvomis, būdingomis liaudies kūrybai – audiniams ir juostoms, nuspalvintu grafiniu stilizuotu Konstitucijos knygos simboliu. Gaublį derinant su Lietuvos valstybės vėliavos spalvomis pabrėžiama tautinės tapatybės išlaikymo, kartu dalyvaujant pasaulio tautų bendrijoje, svarba ir Konstitucijos viršenybė teisės sistemoje. Žmogaus siluetas išreiškia vieną esminių teise ir teisingumu grindžiamų demokratinių valstybių priedermių – gerbti, ginti ir saugoti Konstitucijoje įtvirtintas žmonėms ir valstybei svarbias vertybes, užtikrinti jų pusiausvyrą, o kartu – piliečių demokratiškai prisiimtą įsipareigojimą dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti.