Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Apie PKJK

Konstitucinis Teismas buvo vienas iš iniciatorių įkurti Pasaulio konstitucinės justicijos konferenciją (PKJK) – viso pasaulio valstybių konstitucinės kontrolės institucijas telkiančią organizaciją. Jis iki šiol yra ir PKJK Biuro narys. Šiuo metu PKJK vienija 100 konstitucinės justicijos institucijų iš Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos ir Europos žemynų.

PKJK tikslas – skatinti konstitucinės justicijos institucijų teisėjams naudingą tarptautinio masto dialogą, stiprinti konstitucinį teisingumą, kuris yra demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės pagrindas. Siekdama šio tikslo, PKJK rengia kongresus, kuriuose stengiamasi sutelkti įvairias regioniniu ir kalbiniu pagrindu sudarytas konstitucinės justicijos institucijas vienijančias organizacijas: Arabų šalių konstitucinių teismų ir tarybų sąjungą (angl. Union of Arab Constitutional Courts and Councils), Afrikos institucijų, turinčių konstitucinę jurisdikciją, konferenciją (angl. Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa), Azijos konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų asociaciją (angl. Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution), Tautų Sandraugos šalių teismus (angl. Commonwealth Courts), Europos konstitucinių teismų konferenciją (angl. Conference of European Constitutional Courts), Iberoamerikos konstitucinės justicijos konferenciją (angl. Ibero-American Conference of Constitutional Justice), Konstitucinių teismų, vartojančių prancūzų kalbą, asociaciją (angl. Association of Constitutional Courts using the French Language), Pietų Afrikos vyriausiųjų teisėjų forumą (angl. Southern African Chief Justices Forum), Naujųjų demokratinių šalių konstitucinės kontrolės institucijų konferenciją (angl. Conference of Constitutional Control Organs of Countries of New Democracy), Portugališkai kalbančių šalių institucijų, turinčių konstitucinę jurisdikciją, konferenciją (angl. Conference of Constitutional Jurisdictions of the Portuguese-Speaking Countries).

Plačiau apie PKJK skaitykite čia.