Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

Informacija atnaujinta: 2022-04-21 14:14

Konstitucinio Teismo teisėjai aktyviai dalyvauja kitų valstybių konstitucinės justicijos institucijų organizuojamose tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose, juose skaito pranešimus. Vienos iš jų – Armėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Venecijos komisijos Jerevane kasmet rengiamos tarptautinės konferencijos. Jų būta įvairiomis temomis: rinkimų ginčai, konstitucinis teisingumas ir socialinės valstybės formavimas, konstitucijos viršenybės principas, konstitucinio teismo nutarimų įgyvendinimas ir kt. 2014 m. teisėjai G. Mesonis ir A. Taminskas Jerevane tarptautinėje konferencijoje „Žmogaus orumo konstitucinis statusas“ perskaitė pranešimą „Žmogaus orumo konstitucinis statusas – Lietuvos atvejis“.

2014 m. Konstitucinio Teismo atstovai taip pat vyko į tarptautines konferencijas ir jose perskaitė pranešimus: liepos mėn. teisėja D. Jočienė Juodkalnijos tarptautinės teisės ir žmogaus teisių simpoziume „Tarptautinės teisės vaidmens stiprinant žmogaus teises tarpdisciplininė analizė“ perskaitė pranešimą „Nacionalinių teismų vaidmuo įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvenciją“; liepos mėn. teisėja E. Baltutytė Batumyje (Gruzija) vykusioje 4-ojoje Juodosios jūros regiono konferencijoje, kurioje nagrinėtos teisės į privatumą problemos, perskaitė pranešimą „Kai kurie teisės į privatumą aspektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“; rugsėjo mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas Kišiniove (Moldova) surengtoje konferencijoje „Konstitucinio teisingumo vaidmuo ginant teisės viešpatavimo vertybes“ perskaitė pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vaidmuo iškilus sunkumams dėl finansų krizės“; rugsėjo mėn. teisėja D. Jočienė Skopjėje (Makedonija) vykusioje konferencijoje „Šiuolaikiniai konstitucinių teismų uždaviniai“ perskaitė pranešimą „Valdžių atskyrimo principas ir jo gynimas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme“; spalio mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas konferencijoje Prištinoje (Kosovas) perskaitė pranešimą „Amžinosios konstitucinės nuostatos – demokratinės santvarkos ir konstitucinio tapatumo garantija“; lapkričio mėn. teisėja D. Jočienė Juodkalnijos Konstitucinio Teismo 50-mečiui skirtoje konferencijoje perskaitė pranešimą „Procesinių teisių ir garantijų apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“.

2015 m. Konstitucinio Teismo teisėjai dalyvavo šiose konferencijose ir seminaruose: sausio mėn. Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) kvietimu Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas ir teisėja D. Jočienė dalyvavo šio teismo surengtame seminare „Subsidiariumas – skirtingų pusių moneta“; gegužės mėn. teisėja D. Jočienė Izraelyje dalyvavo ir teisėjavo Vokietijos ir Izraelio studentų varžybose žmogaus teisių tematika; spalio mėn. teisėja D. Jočienė Armėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo ir Armėnijos Respublikos Konstitucijos priėmimo 20-mečiui skirtoje konferencijoje perskaitė pranešimą „Teisminės valdžios nepriklausomumo stiprinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“, o Kosovo Respublikos Konstitucinio Teismo surengtame seminare supažindino su Konstitucinio Teismo veiklos ir naujausių konstitucinės justicijos bylų problematika; lapkričio mėn. D. Žalimas Vašingtone (JAV) dalyvavo Federalistų asociacijos surengtame kasmetiniame teisininkų suvažiavime, kuriame diskutuota apie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos evoliucinio aiškinimo ribas, EŽTT ir nacionalinių konstitucinių teismų santykį, Europos konsensuso nustatymo ir valstybėms tenkančios vertinimo laisvės problemas; lapkričio mėn. teisėja D. Jočienė Havro universiteto (Prancūzija) surengtoje tarptautinėje konferencijoje perskaitė pranešimą „Prancūziškos bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme: kas kam daro įtaką“; gruodžio mėn. Rygoje D. Žalimas dalyvavo konferencijoje sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimu ir perskaitė pranešimą „Sovietinės okupacijos žalos atlyginimo reguliavimas Lietuvos teisėje“.

2016 m. dalyvauta šiose konferencijose: Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas dalyvavo Kijeve (Ukraina) vykusioje konferencijoje „Konstitucinė reforma: nepriklausomo, atskaitingo, atviro ir veiksmingo teisingumo skatinimas“, teisėjai D. Jočienė ir P. Kuconis – Kirgizijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės Tarybos kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa surengtoje konferencijoje „Konstitucinės kontrolės vieta ir vaidmuo veiksmingoje valstybės valdžios institucijų tarpusavio kontrolės ir pusiausvyros sistemoje“. Joje teisėja D. Jočienė perskaitė pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – priemonė pusiausvyrai tarp įvairių valstybės valdžios institucijų palaikyti“. Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo 20-osioms metinėms skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Konstitucinio teismo aktyvizmas demokratinėje valstybėje“ dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas, teisėjai P. Kuconis, G. Mesonis ir A. Taminskas. Teisėjas G. Mesonis perskaitė pranešimą „Teismų aktyvizmas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos kontekste“. D. Žalimas dalyvavo Rėgensburge (Vokietija) vykusiame tarptautiniame Europos ir lyginamosios konstitucinės teisės XVIII kongrese, skirtame konstitucinio teisingumo ir politikos problematikai, ir perskaitė pranešimą apie konstitucinio teisingumo vaidmenį pažabojant populizmą politikoje.

2018 m. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas Varšuvoje (Lenkija) dalyvavo konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“, skirtoje buvusiam Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo teisėjui prof. Lechui Morawskiui atminti, Kijeve (Ukraina) vykusiame VI tarptautiniame teisėjų ir teisininkų forume. Teisėjas G. Mesonis dalyvavo Andoros Kunigaikštystės Konstitucinio Tribunolo įsteigimo 25-erių metų jubiliejui skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Konstituciniai teismai: demokratinės visuomenių padėties garantija?“.

2019 m. teisėjai D. Jočienė ir G. Goda dalyvavo Strasbūre (Prancūzija) vykusiame EŽTT seminare „Teismų nepriklausomumo stiprinimas“. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas dalyvavo Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kurios tema – sovietinės okupacijos žala Baltijos šalims. Teisėjai V. Greičius ir G. Mesonis dalyvavo Varšuvoje (Lenkija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Kriminalizacija – idėjos ir apribojimai“.

2021 m. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas nuotoliniu būdu dalyvavo JAV tarptautinės plėtros agentūros (angl. USAID) ir Rytų Europos fondo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Parlamentinė priežiūra XXI amžiuje“. Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė Strasbūre (Prancūzija) dalyvavo EŽTT suorganizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Teisės viršenybė ir teisingumas skaitmeniniame amžiuje“.

Išsamesnę informaciją apie ryšius su kitais teismais, teisėjų dalyvavimą konferencijose galima rasti metiniuose Konstitucinio Teismo veiklos pranešimuose Konstitucinio Teismo svetainėje, skiltyje „Metiniai pranešimai“.