Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Europos konstitucinių teismų konferencija

Informacija atnaujinta: 2018-01-09 15:42

Europos konstitucinių teismų konferencija (EKTK) – tai 1972 m. Dubrovnike (Kroatija) įsteigta organizacija, vienijanti Europos valstybių konstitucinius ir kitus konstitucinę kontrolę vykdančius teismus. Ji įkurta Europos valstybių konstitucinių teismų pirmininkų iniciatyva ir šiuo metu jungia daugiau nei 40 Europos konstitucinės justicijos institucijų, palaiko glaudžius ryšius su kitų pasaulio valstybių konstitucinės kontrolės institucijomis.

Konstitucinis Teismas į EKTK veiklą įsitraukė nuo pat savo įsteigimo, o 1997 m. tapo jos tikruoju nariu. Jis dalyvauja EKTK organo – Pirmininkų susirinkimo posėdžiuose ir kas trejus metus vykstančiuose kongresuose, kiekvienam iš jų rengia nacionalinį pranešimą. Kongresuose dalijamasi įvairia Europos šalių konstitucine patirtimi, keičiamasi konstitucinių teismų praktikoje sukaupta informacija ir skatinama veiksmingai ja pasinaudoti saugant konstitucijos viršenybę, užtikrinant žmogaus teises ir kitas pamatines konstitucines vertybes. Vienas iš EKTK tikslų – stiprinti konstitucinių teismų nepriklausomumą, o tai yra vienas esminių demokratinės teisinės valstybės principų.

Rotacijos principu EKTK trejus metus pirmininkauja vienas iš teismų – šios organizacijos narių. Konstitucinis Teismas pirmininkavo 2005–2008 m. 2008 m. birželio mėn. Vilniuje įvyko EKTK XIV kongresas.

2008 m. Europos konstitucinių teismų konferencijos XIV kongreso dalyviai buvo susirinkę Vilniuje.

Iki šiol surengtuose EKTK kongresuose diskutuota šiomis temomis: „Konstitucinių teismų įgaliojimai ir jų sprendimų teisinės pasekmės“ (1972), „Aiškinimas ir konstitucinės kontrolės iniciatyva“ (1974), „Konstitucinis teismas ir įstatymų leidėjas“ (1976), „Valstybė ir pagrindinių teisių taikymo sritys“ (1978), „Valstybė ir pagrindinių teisių taikymas švietimo srityje“ (1981), „Centrinės ir teritorinės valdžios institucijų santykis konstitucinėje jurisprudencijoje“ (1984), „Konstitucinė jurisdikcija valstybės valdžių kontekste atsižvelgiant į sprendimų pobūdį, turinį ir poveikį normų konstitucingumui“ (1987), „Konstitucinių normų hierarchija ir jos funkcija apsaugant pagrindines teises“ (1990), „Žmogaus teisių konstitucinė apsauga ir tarptautinė apsauga: konkuruojančios ar papildančios viena kitą?“ (1993), „Saviraiškos laisvė. Valdžių padalijimas konstitucinių teismų jurisprudencijoje“ (1996),  „Konstitucinė jurisprudencija sąžinės ir religijos laisvės klausimais“ (1999), „Konstitucinių teismų ir kitų nacionalinių teismų santykiai, įskaitant Europos teismų veiksmų įtaką šioje srityje“ (2002), „Žmogaus teisių apribojimo kriterijai konstitucinio teisingumo praktikoje“ (2005),  „Legislatyvinės omisijos problemos konstitucinėje jurisprudencijoje“ (2008), „Konstitucinis teisingumas: funkcijos ir santykiai su kitomis valdžios institucijomis“ (2011), „Konstitucinių teismų bendradarbiavimas Europoje: esama situacija ir perspektyvos“ (2014).

2017 m. birželio mėn. Batumyje (Gruzija) vykusio Europos konstitucinių teismų konferencijos XVII kongreso tema – „Konstitucinių teismų vaidmuo puoselėjant ir taikant konstitucinius principus“. Konstitucinio Teismo delegacijai vadovavęs pirmininkas Dainius Žalimas kongrese perskaitė pranešimą „Konstitucinių principų hierarchija kaip Konstitucijos pataisų konstitucingumo kriterijus“. Pranešimo tekstą (anglų kalba) žr. http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2017/09/hierarchy-of-constitutional-principles-as-criteria-of-amendments_batumi2017.pdf.

Europos konstitucinių teismų konferencijos kongresai 2020 m. vyks Čekijos Respublikoje, o 2023 m. – Moldovos Respublikoje. 

EKTK statutas pateikiamas čia.