Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-05-13 15:07

Skelbiamas nutarimas dėl įstatymų, kuriais pratęstas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas, konstitucingumo

2015-05-13

Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 15.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymų, priimtų 2011 m. gruodžio 20 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d., atitikties Konstitucijai.

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas, ginčydamas minėtus įstatymus, nurodo, kad jais sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas buvo pratęstas 2012 ir 2013 m., nors kai kurioms kitoms socialinėms išmokoms, pavyzdžiui, valstybinėms socialinio draudimo pensijoms, šio įstatymo galiojimo terminas nepakeistas ir jos sumažintos mokėtos tik iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas pažymi, jog konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, socialinio solidarumo imperatyvai reiškia, kad ekonomikos, finansų krizės naštą visuomenė turėtų dalytis tolygiai ir proporcingai. Tačiau Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo galiojimo terminą pratęsus ne visoms išmokoms, mokamoms iš valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, o tik daliai jų, kyla abejonių dėl finansų krizės naštos visuomenei padalijimo tolygumo ir proporcingumo.

Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį, kad valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficitas nuo 2012 m. porą metų ne didėjo, o mažėjo, valstybės skolos augimas taip pat stabilizavosi, nuo 2012 m. buvo panaikintas dalies socialinių išmokų mažinimas. Todėl jis abejoja, ar valstybinių pensijų sumažinimo pratęsimas 2012–2013 m. vis dar buvo būtina priemonė ir atitiko teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, nevaržė tokias pensijas gaunančių asmenų teisių.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo keturias administracines bylas pagal pareiškėjų skundus, kuriuose buvo prašoma priteisti neišmokėtą pareigūnų ir karių, taip pat mokslininkų valstybinių pensijų dalį.

Pirmininko patarėja viešiesiems ryšiams                       Aurelija Vernickaitė

                                                                                                      Mob. + 370 659 92 748

                                                                                                      El. p. Aurelija.Vernickaite@lrkt.lt